• Cau_lac_bo_tieng_anh
 • Hoi_trai_tieng_viet
 • Ky_nang_song_2
 • Ky_nang_song_7
 • Ky_nang_song_4
 • Ngay_hoi_sach
 • Trang_nguyen_nho_tuoi
 • anh_GV1
 • Mua_quat_194
 • Cau_lac_bo_bong_da
 • anh_GV231
 • anh_GV289
 • 3_2
 • Cau_lac_bo_co_vua
 • Cau_lac_bo_tieng_anh22
 • Hoi_trai_tieng_viet67
 • Hoi_trai_toan
 • Ky_nang_song_1
 • Ky_nang_song_225
 • Cuu_tro
 • Ky_nang_song_3
 • Ky_nang_song_417
 • Ky_nang_song_5
 • Ky_nang_song_6
 • Ky_nang_song_761
 • Ngay_hoi_sach56
 • Mua_quat_154
 • Mua_quat_2
 • Rung_chuong_vang
 • Trai_nghiem_1
 • Tap_huan_GDPT
 • Trang_nguyen_nho_tuoi64
 • Trai_nghiem_2
 • Van_nghe_1
 • Van_nghe_2
Tin mới
Tin mới
Bản thân em là một học sinh của trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát - ngôi trường ...
BÀI THAM LUẬN Kính thưa: Quý vị đại biểu / khách quý !                                                          Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người luôn dành rất nhiều tình cảm yêu thương cho thiếu niên, nhi đồng và quan tâm đến sự nghiệp rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ. Bác đã ra đi nhưng những lời dạy của Bác vẫn luôn sáng mãi để ...
> Xem chi tiết

Tin Nhà trường
Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn xây dựng Cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
30/10/2017
Ngày hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực