• Cau_lac_bo_tieng_anh
 • Hoi_trai_tieng_viet
 • Ky_nang_song_2
 • Ky_nang_song_7
 • Ky_nang_song_4
 • Ngay_hoi_sach
 • Trang_nguyen_nho_tuoi
 • anh_GV1
 • Mua_quat_194
 • Cau_lac_bo_bong_da
 • anh_GV231
 • anh_GV289
 • 3_2
 • Cau_lac_bo_co_vua
 • Cau_lac_bo_tieng_anh22
 • Hoi_trai_tieng_viet67
 • Hoi_trai_toan
 • Ky_nang_song_1
 • Ky_nang_song_225
 • Cuu_tro
 • Ky_nang_song_3
 • Ky_nang_song_417
 • Ky_nang_song_5
 • Ky_nang_song_6
 • Ky_nang_song_761
 • Ngay_hoi_sach56
 • Mua_quat_154
 • Mua_quat_2
 • Rung_chuong_vang
 • Trai_nghiem_1
 • Tap_huan_GDPT
 • Trang_nguyen_nho_tuoi64
 • Trai_nghiem_2
 • Van_nghe_1
 • Van_nghe_2
Tin mới
Tin mới
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cốc San – Bát Xát, với ấp ủ ước mơ được trở ...
Tấm gương cô giáo hơn 20 năm tâm huyết với nghề Triển khai tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về đạo đức nhà giáo; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế ...
> Xem chi tiết

Tin Nhà trường
Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn xây dựng Cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
30/10/2017
Ngày hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực