• CÁC VĂN BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID - 19 VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
    | Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát | 112 lượt tải | 12 file đính kèm
  • Phần mềm quản lý phòng máy
    | Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Sách ảnh nói về quá trình hình thành và phát triển nhà trường
    | Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát | 268 lượt tải | 1 file đính kèm