Video dự thi Trạng nguyên nhí Online, thí sinh Bùi Hữu Quân