Video dự thi Trạng nguyên nhí Online, thí sinh Trần Tất Thành