Video dự thi Trạng nguyên nhí Online, thí sinh Trương Như Quỳnh