17/04/20  Tin của trường  125
       Một trong những em đó là: Em Bàn Khánh Linh học sinh lớp 4A4, em Phan Chí Vỹ học sinh lớp 3A2, em Phàn Quang Hưng học sinh lớp 3A1. Đặc điểm chung là các em đều có hoàn cảnh khó khăn tuy nhiên gia đình và các em đã nỗ lực hết sức để các em có thể tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến